ISENGESHO RYO GUSABIRA PARUWASI YACU

ISENGESHO RYO GUSABIRA PARUWASI YACU

Comments Off on ISENGESHO RYO GUSABIRA PARUWASI YACU

Isengesho ryo gusabira Paruwasi yacu Turagusaba ngo iyi Paruwasi yacu uyikomeze mu kwemera, kandi irusheho gushishikarira ibikorwa by’urukundo n’iby’isohozabutumwa. Duhe gufatanya nk’abavandimwe koko, nta guharirana cyangwa se gutererana abandi. Nyagasani... Read More

Indirimbo y’ibisingizo by’impuhwe z’Imana

Comments Off on Indirimbo y’ibisingizo by’impuhwe z’Imana

NZARIRIMBA ITEKA RYOSE IMPUHWE ZAWE, NYAGASANI. Mpuhwe z’Imana wowe yobera rijimije ry’Ubutatu Butagatifu, wowe ugaragaza ububasha bwayo buhanitse, wowe waremye roho zo mu ijuru, turakwiringiye. NZARIRIMBA ITEKA RYOSE IMPUHWE ZAWE,... Read More

NOVENI YO KWIYAMBAZA IMPUHWE Z’IMANA 2016

Comments Off on NOVENI YO KWIYAMBAZA IMPUHWE Z’IMANA 2016

NOVENI YO KWIYAMBAZA IMPUHWE Z’IMANA 2016   Guhera  ku wa 25/03/2016 INTANGIRIRO “Yezu yantegetse kwandika no kuvuga ayo masengesho mu minsi icyenda ibanziriza umunsi mukuru w’impuhwe (ku cyumweru cya mbere... Read More