TEXTE DE L’ HYMNE DE LA PAROISSE DE MUHORORO

HYMNE MUHORORO

 

Umuhororo mwumva ntacyo ndabona bisa

Si akanunga k’i Nduga, si ikirambi cy’i Ndorwa

Si ikirunga Nyamuragira, si igishyamba nk’icy’amayaga

Ni iribori ry’ingabe, Rugira yibumbiye.

Iyi Mana itarutwa yashatse ibara rishya

Yenda inganji itarutwa, yenda ubwiza utabona

Iritonda itanaga inoza, ubukaka bw’iribagiza

Buza ari iyi nyamibwa, mbe shenge Muhororo.

 

Hambere aha nicaye mu mpinga ya Kibaga

Numva nsa n’uhanzweho, nshiguka ntazi iyo njya

Naho rero nkaba ndabutswe rya gaju ritemba zahabu

Bati ni Muhororo, reba neza uyimenye.

 

Umutako utanaze, Bugamba itamirije

Ni Kirwa na Miduha, ni Kirengo na Rongi,

Salumanga na Mutekeri, na Butezi iteye imbabazi

Rubona ibanza imbere, zitaramye i Karehe.

 

Ubwo nciye i Ntaganzwa, ndeba epfo i  Ruhindage

Narabutswe inyenyeri irusha izuba kwaka

Mbaza abandi icyo gitangaza, kitaraboneka mu Rwanda

Bati ni Muhororo, reba neza uyimenye.

 

Umuhororo utangwa, ni umurenzi utajorwa

Umuhire unkujije, nzahora nkwizihiye

Ngabe yera gahore uvugwa, nyamibwa itatse nyamuraza

Ndumva untwaye umutima, genda nta kintu musa.

 

Cyo babyeyi dufite, nimutubwire namwe

Ni iki mwabonye I Rwanda cyaruta iyi Karehe?

Mwabonye ibintu mu gihugu, mwitegereje isi n’ijuru

Ni iki mwasanze gisa na Muhororo yacu ?

 

Ku Mukore ukomeye wa Rwangakugwabira

Ni i Kageyo nari ndi kwa Ruhararamanzi

Ndora isi n’ijuru byambaye, ndora amazi ndora imisozi

Mbura ikintu na gito cyasa na Muhororo.

 

Umuhimbyi ntavuze yayirase binoze

Yayitatse imparage, yayiciriye impaka

Naho abandi batayigira, ntibatinyuke kuyihiga

Manzi ubyiruye imfura, Muhororo nturutwa.

 

Dore nteze amaboko, nyarambuye uko angana

Ndagira ngo mpobere Muhororo nkumbuye

Ngwino ngwino, hamya ushengere, ndumva ikobe rigushagaye

Cyura impundu z’u Rwanda, nicyo ndunduriyeho.

 

Padiri BYUSA Eustache

 

 

Comments are closed.