UMWIHERERO W’ABAYOBOZI B’IBIGO BY’AMASHURI GATOLIKA BYO MURI PARUWASI MUHORORO

UMWIHERERO W’ABAYOBOZI B’IBIGO BY’AMASHURI GATOLIKA BYO MURI PARUWASI MUHORORO WABEREYE KU GISENYI MURI CASFX KUVA KUWA 11-13/12/2015.

Umwiherero w’abayobozi 14 b’ibigo by’amashuri Gatolika byo muri Paruwasi MUHORORO bayobowe na Padiri mukuru w’iyo Paruwasi wabereye mu mujyi wa Gisenyi mu Karere ka Rubavu.

Abari mu mwiherero kuwa 11/12/2015 babanje gusura Nyiricyubahiro Musenyeri wa Diyoseze ya Nyundo HABIYAMBERE Alexis.

Mu kiganiro yagejeje ku bari mu mwiherero yabibukije ko Umuyobozi w’ikigo agomba guhora azirikana ko ahagarariye Umwepiskopi ku ishuri ayobora, bityo akaba ku kigo umunsi ku munsi. Ni ukuvuga igihe cyose bishoboka bikamufasha kuzuza inshingano ze no gukurikirana uko akazi gakorwa.

Yasabye kandi abayobozi kugira ubufatanye hagati yabo n’abarezi (collaboration) bayobora.

Yagarutse cyane ku gaciro k’isomo ry’Iyobokamana mu bigo bya Kiliziya Gatolika.

Ku munsi wakurikiyeho , abari mu mwiherero bagiranye ibiganiro 2 na Padiri DUKUZIMANA Evariste, Préfet des études mu Iseminari nto yo ku Nyundo.

 • Ikiganiro cya mbere cyibanze ku myitwarire n’inshingano z’umuyobozi w’ ishuri mu kazi ke;

IKIGANIRO CYA MBERE: Padiri Evariste yatangiye adusomera ijambo ry’Imana riboneka mu “ibaruwa ya 1 ya Petero 5,1-4”. Yagarutse cyane ku nshingano dufite mu kazi dukora buri munsi. Umuyobozi w’ishuri agomba kumenya byimbitse abo ayobora kandi agaharanira imibereho myiza yabo. Yashimangiye ibi akoresheje ijambo dusoma muri Ezekiyeli 34 aho yasobanuye kuragira intama

Yasobanuriye abayobozi b’amashuri amasano 10 (10 relations) bagomba kugira:

 1. Relation avec Dieu (Kuyoborwa n’ijambo ry’Imana mubyo dukora byose);
 2. Relation avec l’Eglise(Kuzirikana akamaro ka kiliziya mu burezi bw’abana, guha agaciro isengesho no kwigisha isomo ry’Iyobokamana mu bigo bya Kiliziya Gatorika);
 3. Relation avec l’Etat(Gutanga raporo zisabwa, gukurikiza amategeko n’ibindi);
 4. Relation avec les parents (Ababyeyi nk’abafatanyabikorwa ba mbere mu burezi);
 5. Relation avec les enseignants et les autres partenaires de l’éducation;
 6. Relation avec la famille (Uko tubayeho mu miryango yacu bigira ingaruka mu kazi ariyo mpamvu no mu miryango yacu tugomba kugira imyitwarire iboneye);
 7. Relation avec les enfants (Gukunda abana kuko Umuyobozi udakunda abana byaba bitangaje);
 8. Relation avec l’environnement (Hari byinshi biboneka ku ishuri no hanze yaryo bigira uruhare runini mu migendekere myiza y’uburezi n’uburere bw’abana).
 9. Relation avec les autres directeurs/camarades mu rwego rwo kwigira ku bandi no kungurana ibitekerezo tuganisha ku iterambere ry’aho tuyobora;
 10. Relation avec la conscience: Iyo wiyizeye ukora utuje, iyo hari icyo winenga ukorana igihunga.

Kujya inama ,Gufashanya (Mugenzi wawe uramushinzwe), kwihanganirana kuko nta muntu utungana muri byose. Yezu ati”Hahirwa abagira impuhwe(Ingingo nterahirwe). Tujye tuzirikana ko umutu ari umunyabwenge, ibyo bidufashe kumenya uko tubana n’abo tuyobora, Kumenya gusaba imbabazi no kuzitanga(Le chef peut se tromper)

Mu kiganiro hagarutswe cyane ku bikwiye kuranga Umuyobozi w’ishuri birimo:

-Kutagira complexe iyo ari yo yose,

-Kutigira kamara, kutarangwa n’amakimbirane ahubwo tugakemura amakimbirane mu buryo bwa gikristu. (Matayo 28,15)

– Kwirinda amabwire n’amazimwe (imigani20:19),

-Kuva ku izima iyo bibaye ngombwa,kuko buri wese ashobora kwibeshya cyangwa guteshuka,

-Gukurikiza amategeko mu buryo bwo gukemura ibibazo,

– Kuba umunyakuri(réaliste),

-Kwirinda gutonesha,kuko ni kimwe mu bitera umwiryane muri societe

-Kugira ibanga ry’akazi,

– Kutigiza nkana ngo umuntu yirengagize ukuriabizi kandi abishaka

-Kutabera abandi umutwaro ngo ubatere guhora bakwibazaho cyangwa bakubonamo ikibazo,

-Kwiyubaha, Gutanga urugero rwiza,

– Honest,

-Esprit de service (servir le pays, servir les enfants, servir la société).

 

 

 • Ikiganiro cya kabiri cyibanze ku mitangire y’amasomo n’imyitwarire y’abanyeshuri n’abarezi babo.

 

 

Umwanditsi: Froduard

Comments are closed.