Justice et Paix

KOMISIYO Y’UBUTABERA N’AMAHORO                                                    

 

AMAVU N’AMAVUKO YA KOMISIYO Y’UBUTABERA N’AMAHORO

Komisiyo y’ubutabera n’amahoro yashyizweho na Papa Paul VI mu mwaka w’1976. Muri Paruwasi yacu ya MUHORORO yatangiye ibikorwa byayo mu 1997 yifitemo inshingano zo kugira iyogezabutumwa ry’uburenganzira bw’ikiremwa muntu ishuri rihoraho ry’amahoro, guteza imbere no guharanira uburenganzira bw’ikiremwa muntu n’ubutabera, gusesengura ibihungabanya n’ibihohotera uburenganzira bw’ikiremwa muntu no kubirwanya.

    IBIKORWA BYA KOMISIYO Y’UBUTABERA N’AMAHORO YA PARUWASI MUHORORO

Hifashishijwe abakangurambaga ba komisiyo y’ubutabera n’amahoro ba Paruwasi n’abavugabutumwa munzego zose mu miryango-remezo, mu Manama no mu masantarali yose, binyuze mu mahugurwa aba buri kwezi,komisiyo y’ubutabera n’amamhoro ikora ibikorwa byo kunga no kurengera abapfukiranwa aribyo bikurikira:

Gukemura amakimbirane ashingiye kubutaka,izungura n’umunani; amakimbirane ari hagati y’abagize umuryango, ashingiye k’ubwumvikane buke hagati y’abaturanyi n’ayandi.

Kubijyana no kurenganura abapfukiranwa,hifashishijwe amahugurwa ku mategeko anyuranye.Abakangurambaga n’abavugabutumwa na komisiyo y’ubutabera n’amahoro ba Paruwasi ya MOHORORO ikemura ibibazo bishingiye:

Gufata no gufunga  mu buryo bunyaranyije n’amategeko.

Ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

-Ihohoterwa ribera mu ngo.

-Gufatwa nabi kw’abana n’ababashinzwe.

-Gukubita no gukomeretsa.

-Kwita ku ihungabana n’ihahamuka hifashishijwe uburyo bwo gutega amatwi.

-Ingendoshuri zigamije kwiteza imbere:  -Ubuhinzi bw’urutoki

-Ubworozi bw’amatungo magufi n’amaremare.

Ibi bikorwa byose bikorerwa mu miryango-remezo igera ku 196, Inama28 na santarali 4.